REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ

Image

Nejrozšířenější činností v současné chvíli jsou revitalizace bytových domů. Investory k tomu vede především snížení energetické náročnosti s nižšími náklady za vytápění a prodloužení životnosti jejich budov. Jsme schopni zrealizovat kompletní revitalizaci bytového domu nebo jeho dílčí části, kterými jsou:

  • Zateplení fasády vnějším kontaktním systémem ETICS
  • Provětrávaná fasáda 
  • Střešní plášť (provedení nové skladby střešní konstrukce)
  • Rekonstrukce lodžií (podlahové souvrství, zábradlí, zasklení)
  • Prodlužování lodžií (250 mm – 650 mm v závislosti na požadavku)
  • Výměna otvorových výplní a vstupních portálů
  • dodávka a montáž stínící techniky
  • Provedení hydroizolace spodní stavby
  • Řešení vstupních prostor (podesty a schodiště)
  • Rekonstrukce společných prostor (chodby, sklepy)
revitalizace
AKTUALITY